Dofinansowanie

Program dofinansowania MÓJ PRĄD

Oferowane przez nas instalacje fotowoltaiczne mogą być objęte rządowym programem dofinansowania MÓJ PRĄD. Dotacja obejmuje do 50% kosztów inwestycji, czyli nawet 5000 zł.

Program priorytetowy MÓJ PRĄD skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby (na cele mieszkaniowe) i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, regulującą wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z mikroinstalacji. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  • Wykonaj mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW (instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.).
  • Poczekaj na instalację licznika dwukierunkowego.
  • Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu do sieci elektrycznej.
  • Złóż wniosek online.
  • Poczekaj na wynik oceny wniosku – otrzymasz go na podany adres e-mail (obecny czas oczekiwania wynosi ok. 3 mc).
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (tryb konkursowy), otrzymasz zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem, odlicz od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Pamiętaj, że dofinansowana inwestycja nie może stanowić rozbudowy już istniejącej instalacji. II nabór wniosków potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków.

Dołącz do programu Mój Prąd